Ośrodek Rzeczoznawstwa
SIMP
Zbigniew Neumann

Strona Główna E-mail

O nas Książka Kontakt

Spis treści:

Lakiernictwo samochodowe; G. Sobierajska, Z. Neumann
WYKAZ SKRÓTÓW I OZNACZEŃ
WSTĘP
CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE
  Rozdział 1. Nazewnictwo
  Rozdział 2. Techniki i technologie lakierowania
   2.1. Techniki nakładania powłok lakierowych
   2.2. Technologie lakierowania
  Rozdział 3. Materiały lakiernicze
   3.1. Materiały stosowane w motoryzacji
   3.2. Materiały renowacyjne i ich rynek
  Rozdział 4. Lakierowanie renowacyjne
   4.1. Przyczyny poddawania pojazdów lakierowaniu renowacyjnemu
    4.1.1. Uszkodzenia powłok lakierowanych w zderzeniach drogowych
    4.1.2. Zniszczenia powłoki lakierowej podczas eksploatacji pojazdu
    4.1.3. Moda na kolory i inne przyczyny
   4.2. Zakres prac lakiernika
   4.3. Naprawa samochodu
    4.3.1. Użytkownik auta staje się klientem warsztatu lakierniczego
    4.3.2. Przyjmowanie samochodu do naprawy
    4.3.3. Uwagi o wpływie naprawy blacharskiej na jakość procesu lakierowania
   4.4. Kosztorys naprawy lakierowej
   4.5. Otoczenia w których pracuje lakiernik ( warsztat lakierniczy)
CZĘŚĆ II. PRODUKCJA SAMOCHODÓW
  Rozdział 5. Wprowadzenie do lakiernictwa samochodowego
   5.1. Aby powstał pojazd, trzeba było wymyślić koło
   5.2. Mając koło zbudowano pojazd
   5.3. Z hipomobilu powstaje automobil
   5.4. Krótka historia kształtu nadwozi
   5.5. Zdobienia i lakierowanie nadwozi
  Rozdział 6. Nowoczesna produkcja pojazdów
   6.1 Zamienność części, narzędzi oraz ujednolicenie nazewnictwa i oznaczeń
    6.1.1. Normy i jeszcze raz normy
    6.1.2. Klasyfikacja pojazdów
    6.1.3. Wymiary gabarytowe pojazdów
    6.1.4. Masy własne pojazdów
    6.1.5. Oznaczenia pojazdów, cechy identyfikacyjne
    6.1.6. Miejsca, w których producenci pojazdów umieszczaja numery koloru fabrycznie natryśniętych lakierów
   6.2. Jakość, jakość i jeszcze raz jakość
   6.3. Praca zespołowa
   6.4. Ochrona środowiska
    6.4.1. "Czyste" procesy produkcyjne
    6.4.2. Ekologiczny produkt
   6.5.Przykład wdrożenia zamienności części, pracy zespołowej i ochrona środowiska
  Rozdział 7. Podstawowe materiały i procesy renowacyjne
   7.1. Materiały - podział ogólny
    7.1.1. Składniki błonotwórcze
    7.1.2. Oleje roślinne
    7.1.3. Żywice syntetyczne
    7.1.4. Spoiwa
    7.1.5. Pigmenty
    7.1.6. Barwniki
    7.1.7. Wypełniacze
    7.1.8. Rozpuszczalniki
    7.1.9. Rozcieńczalniki
    7.1.10. Utwardzacze
    7.1.11. Plastyfikatory
    7.1.12. Farby – grunty, podkłady, lakiery nawierzchniowe oraz szpachle
    7.1.13. Badanie jakości powłok
    7.1.14. Próby techniczne
    7.1.15. Materiały pomocnicze
    7.1.16. Pasty i płyny polerskie
    7.1.17. Materiały ścierne
    7.1.18. Kleje
    7.1.19. Masy uszczelniające izolacyjne
   7.2. Podział według parametru schnięcia
   7.3. Podział według procesu renowacji
    7.3.1. Szpachlówki
    7.3.2. Podkłady (grunty)
    7.3.3. Lakierowanie nawierzchniowe
  Rozdział 8. Schemat technologii renowacyjnego lakierowania nadwozi
   8.1. Przygotowanie powierzchni do lakierowania
   8.2. Szlifowanie
   8.3. Szpachlowanie
   8.4. Renowacyjne zabezpieczenia antykorozyjne
   8.5. Gruntowanie i podładowanie
   8.6. Przykładowa technologia
   8.7. Lakierowanie nawierzchniowe renowacyjne - rodzaje
    8.7.1. Powłoki z lakierów proszkowych
    8.7.2. Lakiery wodorozcieńczalne
    8.7.3. Lakiernicze środki pomocnicze
    8.7.4. Lakierowanie Mercedesa „A Class”
   8.8. Wykonywanie napisów na pojazdach
    8.8.1. Techniki nanoszenia napisów
    8.8.2. Wykonanie napisu na pojeździe techniką lakierową
    8.8.3. Wykonywanie napisów na opończach ( plandekach)
    8.8.4. Malowanie pasków
  Rozdział 9. Dobór kolorów lakierów renowacyjnych
   9.1. Podstawowe zagadnienia związane z teorią barwy
   9.2. Sposoby klasyfikacji kolorów w wymalowaniach renowacyjnych
   9.3. Metody doboru kolorów lakierów
   9.4. Rodzaje próbników kolorów
   9.5. Odszukiwanie koloru gdy jego opis(numer) jest znany
   9.6. Odszukiwanie koloru gdy nie znamy jego oznaczenia
   9.7. Podstawowe zasady niuansowania kolorów
   9.8. Chroma Flair - magia czy fizyka
  Rozdział 10. Techniki cieniowania naprawczego
   10.1. Schemat techniki wytrącania różnicy odcieni
    10.1.1. Lakiery pastelowe (niemetalizowane)
    10.1.2. Lakiery metalizowane
   10.2. Dobór odcieni lakierów
  Rozdział 11. Kolejność lakierowania
  Rozdział 12. Lakierownie wyrobów z tworzyw sztucznych
   12.1. Przygotowanie powierzchni do lakierowania
   12.2. Przyczyny występowania wad lakierowych na tworzywach sztucznych
   12.3. Dobór lakierów
  Rozdział 13. Wady powłok lakierowych
   13.1. Utrata przyczepności łuszczenie się powłoki
   13.2. Zapylenie (wtrącenia)
   13.3. Pęcherzenie powłoki
   13.4. Rdza (korozja)
   13.5. Spękanie powłoki
   13.6. Plamy wodne
   13.7. Utrata połysku
   13.8. Odgotowanie powłoki
   13.9. Zacieki
   13.10. Kratery(rybie oczka)
   13.11. Wypływanie pigmentów
   13.12. Zmatowienie
   13.13. Zmiękczenie w rysach szlifierskich
   13.14. Słabe krycie
   13.15. Podnoszenie się powłoki
   13.16. Skórka pomarańczy
   13.17. Krwawienie
   13.18. Porowatość
   13.19. Marszczenie się powłoki
  Rozdział 14. Podstawowe badania jakości powłok lakierowych
   14.1. Laboratoria
   14.2. Zakres i metodyka badań w laboratoriach
    14.2.1. Ocena wyrobu w stanie płynnym
    14.2.2. Ocena powłoki lakierowej
   14.3. Przyrządy pomiarowe
   14.4. Metody i przyrządy stosowane w lakierniach
   14.5. Normalizacja związana z lakiernictwe samochodowym w zakresie napraw
    14.5.1. Sytuacja prawna norm krajowych
    14.5.2. Jak znaleźć właściwą normę
    14.5.3. Kolejność postępowania przy ocenie powłoki i obowiązujące obecnie normy
  Rozdział 15.
   15.1. Mycie pojazdu
   15.2. Konserwacja powłoki lakierowej
   15.3. Konserwacja tworzyw sztucznych, gumy, skóry, drewna, i części chromowanych
  Rozdział 16. Zabezpieczenie antykorozyjne samochodu osobowego
   16.1. Zabezpieczenie podwozia
   16.2. Zabezpieczenie profili zamkniętych
   16.3. Obręcze kół
   16.4. Środki ochronne do pozostałych zespołów samochodowych
  Rozdział 17. Techniki paralakiernicze
CZĘŚĆ IV NARZĘDZIA PRACY
  Rozdział 18. Urządzenia i przyrządy do lakierowania
   18.1 . Urządzenia natryskowe
    18.1.1. Urządzenia do natrysku pneumatycznego
    18.1.2. Urządzenia do natrysku hydrodynamicznego
    18.1.3. Urządzenia do natrysku elektrostatycznego
    18.1.4. Malowanie farbami proszkowymi
    18.1.5. Metody łączone (kombinowane)
   18.2. Pojemniki z aerozolem
    18.2.1. Posługiwanie się pojemnikiem
    18.2.2. Sposoby lakierowania
    18.2.3. Budowa i przechowywanie pojenika
   18.3. Pędzle
    18.3.1. Budowa, kształty, przeznaczenie i wielkość
    18.3.2. Malowanie pędzlem
    18.3.3. Konserwacja i przechowywanie pędzli
  Rozdział 19. Pistolety natryskowe
   19.1. Podział pistoletów natryskowych do lakierowania
    19.1.1. Pistolety lakiernicze pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza dostarczanego od sprężarki
    19.1.2. Pistolety do natrysku elektrostatycznego
  Rozdział 20. Praca pistoletem natryskowym
   20.1. Prowadzenie pistoletu
   20.2. Lakierowanie dużych powierzchni
   20.3. Lakierowanie krawędzi zewnętrznych (wypukłych)
   20.4. Lakierowanie krawędzi wewnętrznych
   20.5. Wady - efekt złego prowadzenia pistoletu
   20.6. Nastawienie pistoletu
    20.6.1. Strumień lakieru
    20.6.2. Kształt strumienia
    20.6.3. Błędy strumienia – skutki na powierzchni lakierowej
    20.6.4. Dobór dyszy
    20.6.5. Zmiana szerokości strumienia podczas pracy
    20.6.6. Praca pistoletem elektrostatycznym
  Rozdział 21. Narzędzia i materiały do obróbki ściernej
   21.1. Narzędzia ścierne ze spojonym ścierniwem
    21.1.1. Budowa i materiały
    21.1.2. Oznaczenia wyrobów ściernych ziarnistych
   21.2. Narzędzia do obróbki ściernej zmechanizowanej
    21.2.1. Elektronarzędzia
    21.2.2. Narzędzia z napędem pneumatycznym
    21.2.3. Stacjonarne taśmowe szlifierki do obróbki ręcznej
    21.2.4. Dobór parametrów pracy
    21.2.5. Dobór i bezpieczne stosowanie narzędzi
   21.3. Narzędzia ręczne
   21.4. Nowe materiały (narzędzia) ścierne
    21.4.1. Wyroby z włókniny ściernej
    21.4.2. Gąbki z tkanina ścierną
   21.5. Obróbka strumieniowo-ścierna
   21.6. Polerowanie
  Rozdział 22. Urządzenia do suszenia powłoki lakierowej
   22.1. Kabiny lakierniczo - suszące
    22.1.1. Zasada działania kabiny lakierniczo-suszącej
    22.1.2. Budowa kabiny
    22.1.3. Technologiczne zastosowanie kabin
    22.1.4. Przepływ powietrza, jego filtrowanie, a jakość lakierowania
   22.2. Promienniki
    22.2.1. Zasada działania i budowa
    22.2.2. Łączenie lamp w zespół
    22.2.3. Ekonomia stosowania
    22.2.4. Uwagi praktyczne
   22.3. Grzejniki żarowe, lampy elektryczne
   22.4. Suszarki do bazy wodnej
   22.5. Suszenie elektronami i radioaktywnością
  Rozdział 23. Sprężarki
   23.1. Podział sprężarek i ich parametry pracy
   23.2. Sprężarki tłokowe
   23.3. Sprężarki śrubowe
   23.4. Sprężone powietrze do celów lakierowych
  Rozdział 24. Urządzenia d mieszania lakierów(mieszalniki)
  Rozdział 25. Inne urządzenia pomocnicze
   25.1. Myjki do pistoletów lakierowych
   25.2. Kabiny natryskowe
   25.3. Ramiona
   25.4. Urządzenia odpylające
   25.5. Pozostałe
  Rozdział 26. Materiały do zabezpieczenia pojazdu podczas lakierowania
   26.1. Papier do okrywania nadwozi
   26.2. Taśma klejąca (samoprzylepna)
   26.3. Pokrowce lakiernicze
   26.4. Taśma podnosząca uszczelki gumowe
   26.5. Taśma do zabezpieczenia szyb wklejonych
   26.6. Inne
  Rozdział 27. Pomieszczenia do pracy
   27.1. Pomieszczenia do pracy
   27.2. Pomieszczenia do składowania i przygotowania lakierów
CZĘŚĆ V. MATERIAŁOZNASTWO NIELAKIERNICZE I NIEMETALOWE
  Rozdział 28. Materiały nielakiernicze i niemetalowe
   28.1. Powietrze
   28.2. Woda
   28.3. Drewno
   28.4. Guma
   28.5. Szkło
   28.6. Gazy techniczne
   28.7. Szczeliwa
   28.8. Kwasy
   28.9. Paliwa
   28.10. Oleje i smary
   28.11. Kleje
   28.12. Skóra
   28.13. Tkaniny techniczne
   28.14. Tworzywa sztuczne
   28.15. Inne
  Rozdział 29. Rozpoznawanie materiałów lakierowych i z tworzyw sztucznych
CZĘŚĆ VI. BEZPIECZEŃSTWO PRACY, KONTROLA, ŚRODOWISKO
  Rozdział 30. Prawo pracy i ubezpieczenia pracowników
   30.1. Prawo pracy
   30.2. Ubezpieczenie społeczne
    30.2.1. System obecny
    30.2.2. System zreformowany
   30.3. Ubezpieczenia od wypadków przy pracy i w drodze do niej
   30.4. Inne ubezpieczenia
  Rozdział 31. Bezpieczeństwo i higiena pracy
   31.1. Lakiernia i zagrożenia w niej występujące
    31.1.1. Co nazywamy lakiernią?
    31.1.2. Co nam grozi w lakierniach?
   31.2. Substancje toksyczne i szkodliwe
    31.2.1. Objawy działania i przeciwdziałanie
   31.3. Czynniki pylące
    31.3.1. Objawy działania i przeciwdziałania
   31.4. Promieniowanie podczerwone
   31.5. Działanie prądu elektrycznego
   31.6. Oddziaływanie narzędzi pneumatycznych
   31.7. Działanie substancji żrących
   31.8. Ochrona indywidualna przed nadmiernym działaniem czynników szkodliwych
    31.8.1. Sprzęt ochrony indywidualnej
    31.8.2. Odzież i obuwie ochronne
   31.9. Dźwiganie przedmiotów
   31.10. Barwy i znaki bezpieczeństwa
    31.10.1. Barwy bezpieczeństwa
    31.10.2. Znaki bezpieczeństwa
  Rozdział 32. Ochrona przeciwpożarowa w lakierniach
  Rozdział 33. Eksploatacja urządzeń technicznych
   33.1. Urządzenia poddozorowe
   33.2. Dokumentacja maszyny / urządzenia
  Rozdział 34. Ochrona środowiska
   34.1. Postęp cywilizacyjny a degradacja środowiska naturalnego
   34.2. Emisja lotnych substancji organicznych do atmosfery
   34.3. Lakiery na bazach wodorozcieńczalnych
   34.4. Pistolety HVLP
   34.5. Kabiny lakiernicze
   34.6. Utylizacja zużytych filtrów
   34.7. Zbieranie resztek materiałów lakierowych
   34.8. Oznakowanie produktów chemicznych
  Rozdział 35. Urzędy sprawujące funkcje nadzorcze
   35.1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)
   35.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID)
   35.3. Urząd Nadzoru Technicznego (UDT)
   35.4. Państwowa Straż Pożarna (PSP)
   35.5. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (PIOŚ)
   35.6. Inne urzędy
  Rozdział 36. Rzeczoznawcy samochodowi
CZĘŚĆ VII. SZKOLENIE LAKIERNIKÓW
  Rozdział 37. Szkolnictwo zawodowe
   37.1. Szkolnictwo państwowe
   37.2. Szkolnictwo niepaństwowe
  Rozdział 38. Szkolenie pozaszkolne
   38.1. Wojewódzkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego (WZDZ)
   38.2. Izby Rzemieślnicze. Cechy
   38.3. Inne placówki oświatowe
   38.4. Przykłady pytań (na egzaminach mistrzowskich)
   38.5. W centrach szkoleniowych producentów lakierów renowacyjnych
    38.5.1. W centrach subregionalnych
    38.5.2. W centrach regionalnych lub krajowych
   38.6. Dokształcenie w firmach produkujących środki transportu
DODATKI
  Dodatek 1.
   D1.1. Słowniczek podstawowych terminów używanych w lakiernictwie
   D1.2. Zamówienie i informacje o Polskich Normach
  Dodatek 2.
   D2.1. Przykładowy opis wyrobu lakierniczego
   D2.2. Przykłady oznaczeń wyrobów lakierniczych wg. PKWiU, PCN, SWW, PRODCOM
   D2.3. Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW)
  Dodatek 3.
   D3.1. Standardy wtyków szybkozłącza pneumatycznego
  Dodatek 4.
   D4.1. Piktogramy używane w lakiernictwie
   D4.2. BHP – znaki nakazu i zakazu, informacyjne, ostrzegawcze
   D4.3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
WYKAZ FIRM, których materiały z prospektów reklamowych wykorzystano jako ilustracje

LITERATURA

NOTA O AUTORACH


 
Dotychczas odwiedziło nas osób.
Stronę otwarto razy.
Webmajster: DzOn_DoE